Wybrane publikacje dotyczące twórczości Józefa Robakowskiego

\ O. Gałdyński, Poszukiwania Grupy Zero 61,
Fakty i myśli, dod. Wiatraki, Bydgoszcz 1961, nr 22
\ E. Puzdrowski, Próba samookreślenia,
Nowa Kultura, Warszawa 1961, nr 21
\ J. Waczków, Studencka fotografia,
Fotografia, Warszawa 1962, nr 6
\ J. Giżycki, Studenci tworzą...,
Kamera (miesięcznik), Warszawa 1965, nr 7/8
\ J. Garztecki, Fenomen Zero 61,
Kultura, Warszawa 1966, nr 9
\ J. Garztecki, Krąg nadziei,
Współczesność, Warszawa 1966, nr 9
\ T. Drozdowicz, Grupa Zero 61,
ITD, Warszawa z dn. 26.06.1966
\ B. Łopieński, Toruńska Grupa Zero 61,
Fotografia, Warszawa 1966, nr 8
\ U. Czartoryska, Bardzo ważna wystawa,
Fotografia, Warszawa 1968, nr 11
\ J. Domański, Nowe drogi fotografii,
Gazeta Krakowska, Kraków 1968, nr 222
\ W. Hudon, Wariaci i egzaltowani,
Fotografia, Warszawa 1968, nr 12.
\ R. Jaskuła, Fotografika: sztuka czy twórcze rzemiosło,
Pomorze, Bydgoszcz 1968, nr 7
\ H. Kruger, Fotografia eksperymentalna,
Fotografia, Warszawa 1968, nr 5
\ J. Madejski, W drodze do sztuki,
Życie Literackie, Kraków 1968, nr 881
\ Almanach Fotografii Polskiej,
Wyd. Art. i Film., Warszawa 1969
\ M. Bacciarelli, Zero 61 i inni,
Gazeta Pomorska, Bydgoszcz 1969, nr 147
\ M. Bacciarelli, W. Roszewski, W starej kuźni,
Fotografia, Warszawa 1969, nr 9
\ J. Bogucki, Tworzywo i wyobraźnia,
Projekt, Warszawa 1969, nr 1
\ B. Mansfeld, Pastisz jako motto,
Pomorze, Bydgoszcz 1969, nr 9
\ W. Hudon, Fotografie z wyobraźni,
Polska, Warszawa 1970, nr 3
\ W. Hudon, O fotografię twórczą,
Biuletyn ZPAF, Warszawa 1970
\ A. Ligocki, Niefortunne zmartwychwstanie,
Fotografia, Warszawa 1970, nr 12
\ J. Bogucki, Fotografowie poszukujący,
Projekt, Warszawa 1971, nr 4
\ J. Bogucki, Intelekt i wyobraźnia,
Polska, Warszawa 1971, nr 7
\ U. Czartoryska, Czego fotografowie poszukują?,
Fotografia, Warszawa 1971, nr 6
\ U. Czartoryska, Akcja WARSZTAT,
Projekt, Warszawa 1973, nr 4
\ U. Czartoryska, Od Pop-Artu do sztuki konceptualnej,
Wyd. Art. i Film., Warszawa 1973
\ J. Garztecki, Trzecie oko,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973
\ B. Mruklik, Warsztat Formy Filmowej,
Kino, Warszawa 1973, nr 12
\ U. Czartoryska, Polish Photography Called EXPLORATIONS,
Spot, Zagreb 1974, nr 1
\ J. Olek, Fotopolifonia,
Konfrontacje, Wrocław 1974
\ J. Zagrodzki, Przekaz z Łodzi, Warsztat Formy Filmowej,
kat. wyst.: XII Bienal de Sao Paulo, Sao Paulo 1974
\ W. Borowski, Pseudoawangarda,
Kultura, Warszawa 1975, nr 12
\ J.S. Wojciechowski, Działalność Galerii Niezależnych,
wyd. Galerii Remont, Warszawa 1975
\ K. Lubelski, Warsztat Formy Filmowej, [w:] Z dziejów awangardy filmowej, (red. A. Helman), Katowice 1976
\ Werkstatt für Filmgestaltung - Lodz, [w:] Dokumenta 6, Band II,
(kat. wyst.), Kassel 1977
\ G. Schraenen, Text - Sound - Image Festival,
(kat. wyst.), Contact Galerie, Antwerp 1976
\ B. Hein, W. Herzogenrath, Film als Film (1910 bis heute),
(kat. wyst.), Köln 1977
\ M. Giżycki, Foto-art i jego realizacje filmowe w Polsce,
Sztuka, Warszawa 1977, nr 1
\ F.M. Neusüss, Fotografie als Kunst - Kunst als Fotografie,
Du Mont Buchverlag, Köln 1978
\ Men of Achievemen, t.VII,
wyd. International Biography Centre, Cambridge 1978
\ J. Zagrodzki, Realność bez granic, Warsztat Formy Filmowej,
Fotografia, Warszawa 1978, nr 2
\ Działalność niezidentyfikowana, Międzynarodowe Kolokwium Artystyczne, (informator), Galeria Labirynt, Lublin / DŚT, Łódź 1978
\ Works and Words, International Art Manifestation
(kat. wyst.), De Appel Gallery, Amsterdam 1979
\ G. Hennebelle, R. Bassan, Cinémas d' Avant-Garde,
wyd. Papyrus, Paris 1980, nr 10/11
\ A. Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka Polska 1945-1978,
wyd. WAiF, Warszawa 1981
\ Who's who in Poland, Monachium 1981
\ J. Busza, Wobec fotografii,
wyd. Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983
\ J. Bogucki, Sztuka Polski Ludowej,
Wyd. Artyst. i Film., Warszawa 1983
\ G. Dziamski, Szkice o nowej sztuce,
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984
\ F. Tralli, Enciclopedia Mondiale degli Artisti Contemporanei,
wyd. Casa Editrice Seledizioni, Bologne 1984
\ M. Janiak, Tango,
Łódź 1984, nr 8
\ Kto jest kim w Polsce,
wyd. Interpress, Warszawa 1984, wyd. II
\ M. Nitosławska, Film Abstrakcyjny,
(praca dypl.) PWSFTviT, Łódź 1984
\ G. Schraenen, A Word on NIEME KINO, (kat. wyst.) Poolse avant garde, Cultureel Centrum Berchen/Antwerp 1985
\ V. Body, Infermental. The First International Magazine on Videocassettes 1980-86, Köln 1986
\ B. Sęczkowska, L. Sosnowski, Przygody filmu ze sztuką, wyd. DKF Kinematograf, Kraków 1986
\ U. Czartoryska, Identyfikacja zakwestionowana (o Grupie Zero 61), Fotografia, Warszawa 1987, nr 3
\ K. Jurecki, Video Art Clip w Łodzi,
Powiększenie, Kraków 1988, nr 3
\ R.W. Kluszczyński, Od Warsztatu Formy Filmowej do Łodzi Kaliskiej.
Z historii filmu awangardowego w Polsce, Powiększenie, Kraków 1988, nr 3
\ W. Mischke, W kręgu Warsztatu Formy Filmowej - manifesty, Powiększenie, Kraków 1988, nr 3
\ C. Stolarska, Filmowe oblicze Łodzi,
Powiększenie, Kraków 1988, nr 3
\ K. Jurecki, W stronę awangardy fotograficznej 1960-1968 (Grupa Zero 61), Projekt, Warszawa 1988, nr 1
\ K. Jurecki, Fotografia Polska - początki awangardy,
Projekt, Warszawa 1988, nr 6
\ Festival International de Vidéo et des Arts Electroniques,
(kat.), Locarno 1988
\ R. Fischer, Für ein elektronisches Bauhaus,
Neue Züricher Zeitung, Zürich 12.08.1988
\ R.W. Kluszczyński, Film awangardowy w Polsce i na świecie,
wyd. Łódzki Dom Kultury, Łódź 1989
\ M. Amrani, Vidéo de nuit defaut d'amour,
(kat.), wyd. Cinéma le Concorde, Nantes 1989
\ Jozef Robakowski (le spécial Pologne),
Montreal Mirror, Montreal 1989, nr 23
\ L. Skompska, Labirynt Miłości (film J. Robakowskiego),
(maszynopis), Łódź 1989
\ M. Sitkowska, Sztuka Najnowsza - Co Słychać?,
wyd, A. Bonarski, Warszawa 1989
\ J. Ciesielska, Videoperformance,
Oko i ucho, Łódź 1989, nr 1
\ R.W. Kluszczyński, Kino w diasporze - awangarda filmowa w Polsce
1970-80, Oko i ucho, Łódź 1989, nr 1
\ J. Ciesielska, Lochy Manhattanu,
Szkice, Warszawa 1989, nr 10
\ K. Jurecki, Lochy Manhattanu, czyli sztuka innych mediów,
Student, Kraków 1989, nr 14
\ K. Stanisławski, Lochy Manhattanu,
Sztuka, Warszawa 1989, nr 5 (nie ukazał się)
\ M. Koprowski, Co robili artyści w Lochach Manhattanu?,
Odgłosy, Łódź 1989, nr 3
\ D. Morawska, Notatnik,
(praca dypl.) PWSSP, Łódź 1989
\ T. Samosionek, Sztuka video w Polsce,
(praca dypl.) PWSFTviT, Łódź 1989
\ D. Mrázkowá, 150 Years of Photography [What is Photography]
(kat.), Videopress Prague 1989
\ K. Jurecki, Fotografia lat 80-tych,
wyd. Łódzki Dom Kultury, Łódź 1989
\ R.W. Kluszczyński, 31 obrazków z historii polskiej awangardy. Film/Video, wyd. Łódzki Dom Kultury, Łódź 1989
\ A. Lipiński, Video inwazja. Karmić się rzeczywistością,
Ekran, Warszawa 1989, nr 14
\ M. Janiak, Kultura Zrzuty 1982-88,
wyd. Akademia Ruchu, Warszawa 1989
\ J. Kubica, Polska artystyczna fotografia w 80-tych latach,
International Photography, Pekin, 1989 nr 3
\ La Quinzaine de la Vidéo, red. zbior.,
wyd. Vidéographe, Montreal 1989
\ P. Unnutzer i B. Hirsch, 4 Videonale,
(kat.), wyd. Bonner Kunstverein, Bonn 1990
\ M. Maziere, The Observatory - 1990,
(kat.), wyd. Newcastle Upon Tyne, London 1990
\ M. Amrani, Nuit Internationale de la Création Video,
(kat.), wyd. Onyx Espace Culturel, Saint Herblain, 1990
\ R.W. Kluszczyński, Puolalainen Kokeellinen Elokuua Ja Video 1970-80,
(kat.), Luunilla, 1990
\ J. Blum-Kwiatkowski, Wymiar Zerowy II,
(kat.), wyd. Muzeum Architektury, Wrocław 1990
\ K. Dackiewicz-Skowroński, Transgresje - pogranicza fotografii,
(kat.), wyd. BWA Wrocław 1990
\ La Mort, L'Amour, La Guerre, (5 Manifestation International de Vidéo et de Télévision de Montbeliard), (kat.), red. zbior., wyd. Centre International de Création Vidéo, Montbeliard 1990
\ Querspur - Videofestiwal
(kat, red. zbiorowa), Arge Querspur, Linz 1990
\ R.W. Kluszczyński, Elokuva Diasporassa
(kat. przeglądu filmów i video), Helsinki 1990
\ R.W. Kluszczyński, II International Video Festival
(kat.), Kuopio 1990
\ Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych WRO
(kat., red. zbior.), wyd. Muzeum Architektury, Wrocław 1990
\ G. Bojanowski, Fotografia i/gra z rzeczywistością
(kat.), wyd. BWA, Łódź 1990
\ J. Koźbiel, Uwaga 1988-90,
Exit, Warszawa 1990, nr 6
\ J. Koźbiel, PST - czyli sygnia nowej sztuki 1981-84,
Exit, Warszawa 1990, nr 6
\ J. Busza, Artystyczne otia J. Robakowskiego,
wyd. COMUK, Warszawa 1990
\ J. Ciesielska, Józef Robakowski, Hotel Sztuki,
wyd. Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź 1991
\ J. Olek i A. Rojkowska, Nowe przestrzenie Fotografii,
(kat.), wyd. Galeria Foto - Medium - Art , Wrocław 1991
\ F.M. Neussüs, Das Fotogramm (in der Kunst des 20.Jahrhunderts),
Du Mont Buchverlag, Köln 1991
\ H. Dannenberger i K. Matschke, Doppelte Identität - Polnische Kunst zu Beginn des neunziger Jahre, wyd. Landesmuseum Wiesbaden 1991
\ P. Piotrowski, Dekada,
wyd. Obserwator, Poznań 1991
\ N. Czegledy, Unblocked,
(kat.), wyd. Euclid Theatre, Toronto 1991
\ Sztuka osobna czyli Republika Artystów Niezależnych (kat.),
wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 1991
\ A. Rzepecki, Veni-Video-Vici. Polish Video in the Eighties,
CSCE Symposium on the Cultural Heritage, Cracow 1991
\ J. Hanczik, Retina 91. II Video Festival
(kat.), Szigétvar 1991
\ Z. Tomaszczuk, Fotografia wyobraźni
(kat. wyst.), COMUK, Warszawa 1991
\ Kolekcja sztuki XX w. w Muzeum Sztuki w Łodzi, (kat. red.zbior.),
wyd. Galeria Zachęta, Warszawa i Muzeum Sztuki, Łódź 1991
\ II Festival International de Video-Cidade de Vigo, 1991
\ R.W. Kluszczyński, Środek Europy. Festiwal awangardowych filmów i sztuki video z Austrii, Czechosłowacji, Węgier i Polski, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 1991
\ 36 London Film Festival
(kat., red, zbior.), National Flm Theatre, London 1992
\ Video-Fest '92 (kat.), Medien Operative, Berlin 1992
\ Łodz / Lyon. Muzeum Sztuki w Łodzi 1931-1992 / La collection du Musée de Lodz, Musée d'Art Contemporain de Lyon, Espace Lyonnais d'Art Contemporain, Lyon 1992
\ R.W. Kluszczyński, Vidéos Polonaises
(kat.), Departement Arts et Médias Electroniques, Géneve 1992
\ DeutscherVdeokunstpreis 92
(kat.), Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Karlsruhe 1992
\ A. Parinand, XVI Festival du Film d' Art
(kat.), UNESCO, Paris 1992
\ A. Woźniak, II Spotkania Sztuki Aktywnej
(kat.), BWA, Konin 1992
\ Chimaera. L' Angle Mort de la Raison. 6 Manifestation International de Vidéo et de Télévision de Montbeliard, Centre International de Création Vidéo, Montbeliard 1992 (tyt. i tekst również w j. ang.)
\ Polnische Avantgarde 1930-1990 (kat., red. zbior.),
Neuer Berliner Kunstverein Staatlichen Kunsthalle, Berlin 1992
\ M. Mercier, 5 Instants Vidéo (Festival de la Création Vidéo),
MJC, Manosque 1992
\ A.Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei (sztuka niezależna lat
80-tych), Warszawa 1992
\ J.Y. Barbichon, Art & Sztuka, Nov 'Art le journal d'Art 3000,
Paris 1992, nr 8
\ M. Cholewiński, W rozkroku,
Gazeta Wyborcza (łódzka), Łódź 1992, nr 217
\ A. Czarnocka, Energie von Raum und Licht (Konstruktiv und Konkret: Polnische Künstler in Köln), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Köln 1992, nr 242
\ M. Grygiel, Foto - Video Kąty,
Mała Galeria, Warszawa 1992
\ R.W. Kluszczyński, Polish Avant- Garde video in the Eighties,
London Film Makers CO-OP, London 1992
\ R.W. Kluszczyński, New Video from Poland (Image Forum Festival),
Tokyo, Osaka 1992
\ Filmówka (powieść o łódzkiej szkole filmowej),
(red. zbior.), wyd. TENTEN, Warszawa 1992
\ R.W. Kluszczyński, Medium jest przekazem (Videoart w poszukiwaniu swojej tożsamości), Format, Wrocław 1992, nr 1/2
\ IV Międzynarodowy Festiwal Wizualnych Realizacji Okołomuzycznych
(kat.), Open Studio, Wrocław 1993
\ Lubelskie Prezentacje Sztuki Video,
(kat.), Galeria KONT, Galeria Piwnica, Lublin 1993
\ Retina '93. III Intenational Film & Video Festival, Szigétvar 1993
Romaeuropa Festival 93, Roma 1993
\ Wystawa artystów polskich uczestników Documenta w Kassel 1959/1992 (kat.), Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, Bydgoszcz 1993
\ R.W. Kluszczyński, II Międzynarodowe Spotkania Mediów,
(druk ulotny), Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 1993
\ A. Ciesielski, Moje archiwum,
(kat.), Galeria Arsenał, Białystok 1993
\ B. Kowalska, The Avant-Garde Yesterday and Today,
Nike, München 1993, nr 47
\ M. Amrani, Hommage a Josef Robakowski,
(kat.), wyd. Onyx Espace Culturel, Saint Herblain, 1993
\ L. Lechowicz, Experimental film and video in Poland 1933-93,
(druk ulotny), 1993
\ Ewa Hornowska, Józef Robakowski VITAL - VIDEO,
(kat.), Muzeum Narodowe, Poznań 1993
\ Kto jest kim w Polsce (edycja 3),
Interpress, Warszawa 1993
\ R. Milev, Video in Osteuropa,
Balkan Media, Sofia 1993
\ 4 Międzynarodowy Festiwal WRO,
(kat.) Open Studio, Wrocław 1993
\ M. Wasilewski, Józef Robakowski VITAL - VIDEO,
Artelier, Poznań 1993, nr 3/4
\ B.Kowalska, Z rozważań o nowej roli ciała w sztuce,
rocznik Rzeźba Polska, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1993, tom VI
\ R.W. Kluszczyński, Józef Robakowski - przestrzeń energii kinetycznej, (kat.), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1994
\ R.W. Kluszczyński, Fragmenty do historii video w Polsce,
Zeszyty Artystyczne, PWSSP Poznań 1994, nr 7
\ W. Bobrowicz, Zb. Sobczuk, II Lubelskie Prezentacje Sztuki Video,
(kat.), Galeria Kont, Lublin 1994
\ P. Funken, Das persönliche Kino des Jozef Robakowski,
Neue Bildende Kunst (zeitschrift für Kunst und Kritik), Berlin 1994, nr 5
\ E.Zajick, Film - Kinematografia (Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku), Instytut Kultury i Komitet Kinematografii, Warszawa 1994
\ R.W. Kluszczyński, Video w przestrzeniach polskiej sztuki,
Exit, Warszawa 1994, nr 4
\ M. Flügge, J. Swestka, Der Riss im Raum,
(kat.), Guardini Stiftung Berlin 1994
\ A. Mroczek, J. Menderowicz, Galeria Labirynt 1974-1994,
BWA, Lublin 1994
\ R. Stanisławski, Ch. Brockhaus, Europa, Europa [Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel -und Osteuropa], (kat.), Der Kunst -und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1994
\ R.W. Kluszczyński, Józef Robakowski - Przestrzeń energii kinetycznej, (kat.), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1994
\ E. Hornowska, L. Lechowicz, VIP /Sztuka video w Polsce/,
(kat.), Muzeum Sztuki, Łódź, Muzeum Narodowe, Poznań 1994
\ M. Klonaris, K. Thomadaki, Mutations de l'Image,
AST - ARTI, Paris 1994
\ R.W. Kluszczyński, Höhe punkte in der Geschichte des polnischen Avantgardefilms [retrospective katalog], European Media Art. Festival, Osnabrück 1994
\ A. Saj, Wiara w mediację,
Format, Wrocław 1995, nr 1/2
\ S. Ficner, Dotknięcie przedmiotu [Miejsca sztuki lat 80-tych],
(kat.), Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1995
\ B. Husson, 10 eme festival vidéo,
(kat.), Gentilly 1995
\ R.W. Kluszczyński, Postawy analityczne i autoanalityczne w sztukach medialnych, Exit, Warszawa 1995, nr 4
\ R.W. Kluszczyński, Lab 5 /International Film, Video and Computer Art Exhibition, (kat.), CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1995
\ R. Kubicki, Na początku był impuls...?,
Exit, Warszawa 1995, nr 3
\ I. Antal, Lengyel Avantgard - A szem es a ful,
Filmvilag, Budapest 1995, nr 1
\ N. Czegledy, Sight Media Art from the Middle of Europe,
(kat.), YYZ Artists' Outlet, Toronto 1995
\ P. Krajewski, Media Art Festival WRO '95,
(kat.), Open Studio, Wrocław 1995
\ I. Antal, 41 - Internationale Kurzfilmtage,
(kat.), Oberhausen 1995
\ J. Blum-Kwiatkowski, Forum - Konkrete Kunst,
(kat.), Museum der Künstler, Erfurt 1995
\ C. Jappe, Ch. Merscheid, Moltkerei Werkstatt - projekte 1981/94,
Heraus gegeben von der M. W., Köln 1995
\ S. Kovacs, The International Video Forum OSTRANENIE '95,
(kat.), Bauhaus-Dessau 1995
\ D. Daniels,I. Arns, Minima Media - Medienbiennale,
(kat.), Leipzig 1995
\ Rysa w Przestrzeni, (kat., red. zbior.),
Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1995
\ W. Młynarczyk, Sztuka Świata (edycja polska),
Arkady, Warszawa 1995, tom X
\ Zb. Sobczuk, Galeria Kont 1992-1995,
Galeria Kont, Lublin 1996
\ Zb. Sobczuk, IV Lubelskie Prezentacje Sztuki Video,
(kat.), Galeria Kont, Lublin 1996
\ R.W. Kluszczyński, Nowa fala w polskiej sztuce video 1989-1995,
(kat.), Galeria Kont, Lublin 1996
\ R. Waśko, Muzeum Artystów, Muzeum A

Artykuły, wypowiedzi autorskie oraz wywiady z Józefem Robakowskim

\ Józef Robakowski, Formy Fotograficzne,
Fotografia, 1970, nr 8.
\ Józef Robakowski, „Myśliwi” chwytajcie za strzelby,
Fotografia, 1971, nr 3.
\ Józef Robakowski, W. Bruszewski, Ulotka Interwencyjna wyd. z okazji wystawy Fotografowie Poszukujący, Galeria Współczesna, Warszawa 1971.
\ Józef Robakowski, Oczyścić film z literatury, Polska, Warszawa 1971, nr 10, przedruk w: Robotnik Sztuki, Elbląg 1972, nr 4.
\ Józef Robakowski, Studio of Film Forms
[w:] Atelier 72 (kat. wyst., red. i wyd. Richard Demarco), Edinburgh 1972.
\ Józef Robakowski, Once again about pure film
[w:] Atelier 72 (kat. wyst., red. RichardDemarco), wyd. Richard Demarco Gallery, Edinburgh 1972.
\ Józef Robakowski, Kinolaboratorium - kronika (maszynopis), Łódź 1973
\ Józef Robakowski, Limpiar el cine de literatura,
Cinestudio, Madrid 1973, nr 110.
\ Józef Robakowski, Paszkwil na kinematografię,
Student, Kraków 1973, nr 3.
\ Józef Robakowski, Fotografia w latach 1968-1973 (referat) [w:] Warsztat Formy Filmowej Zeszyt I WFF (red. zbiorowa), wyd. WFF, Łódź 1974.
\ Józef Robakowski, Rzeczywistość z niczego. Fotografia astralna
[w:] Józef Robakowski Fotografia astralna (wyd. własne) Łódź 1973.
\ Józef Robakowski, Kinolaboratorium,
Robotnik Sztuki, Elbląg 1973, nr 5.
\ Józef Robakowski, Bezjęzykowa koncepcja semiologiczna filmu (1974), Film, Zeszyt VI, Galeria Współczesna, Warszawa 1975.
\ Józef Robakowski, Obrazy dotykowe
[w:] Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt VII WFF (red. zbiorowa), wyd. BWA - Łódź, PWSFTviT - Łódź, Łódź 1975.
\ Józef Robakowski, Relacje
[w:] Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt VII WFF (red. zbiorowa), wyd. BWA, PWSFTviT, Łódź 1975.
\ Józef Robakowski, Fotografia mechaniczna
[w:] Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt VII WFF (red. zbiorowa), wyd. BWA, PWSFTviT, Łódź 1975.
\ Józef Robakowski, Fotografia obiektywna
[w:] Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt VII WFF (red. zbiorowa), wyd. BWA, PWSFTviT, Łódź 1975.
\ Józef Robakowski, Żywa Galeria
[w:] Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt VII WFF (red. zbiorowa), wyd. BWA, PWSFTviT, Łódź 1975.
\ Józef Robakowski, Bezjęzykowa koncepcja semiologiczne filmu (1974), [w:] Warsztat Formy Filmowej, Zeszyt VII WFF (red. zbiorowa), wyd. BWA, PWSFTviT, Łódź 1975.
\ Józef Robakowski, Mechanical Photography
(wyd. własne), Łódź 1975.
\ Józef Robakowski, Patriotyzm pozorowany...
Odgłosy, Łódź 1975, nr 50.
\ Józef Robakowski, Video Art - szansa „podejścia rzeczywistości”
[w:] Video art (kat., red. Andrzej Mroczek), Galeria Labirynt, Lublin 1976.
\ Józef Robakowski, O materii sztuki
[w:] J.Olek, Między znakiem a znaczeniem (wyd. własne), Wrocław 1977.
\ Józef Robakowski, Teksty 1970-1978
[w:] Wypisy ze sztuki. 5. (opr. Zbigniew Korzeb) wyd. Galeria Arcus, Lublin 1978 (tyt. również w j. ang.)
\ Józef Robakowski, Operative photography
[w:] Works and Words [International Art Manifestation] (kat. manifestacji), De Appel Gallery, Amsterdam 1979.
\ Józef Robakowski, On the matter of Art
[w:] Film as Film (red. D. Curtis i R. Francis), wyd. Arts Council of Great Britain, London 1979.
\ Józef Robakowski, Warsztat Formy Filmowej [w:] Studia Artystyczne CDN (Zeszyt 2), wyd. MAW, Warszawa 1980, s. 68-75.
\ Józef Robakowski, Dziura w historii... [w:] Studia Artystyczne CDN
(Zeszyt 2), wyd. MAW, Warszawa 1980, s. 76-78.
\ Józef Robakowski, Polskie kino niezależne lat 70-tych
[w:] Linia (red. Józef Robakowski), wyd. Koszalińskie Towarzystwo Kulturalne, Koszalin 1980.
\ Józef Robakowski, Fotografia operacyjna
[w:] Linia (red. Józef Robakowski), wyd. Koszalińskie Towarzystwo Kulturalne, Koszalin 1980, przedruk w: 70-80. Nowe zjawiska w sztuce polskiej lat siedemdziesiątych. Teksty - koncepcje, (red. Józef Robakowski), wyd. BWA, Sopot 1981.
\ Józef Robakowski, Bezjęzykowa koncepcja semiologiczna filmu
[w:] Aspekty nowoczesnej sztuki polskiej, Galeria Współczesna, Warszawa 1975, przedruk w: 70-80. Nowe zjawiska w sztuce polskiej lat siedemdziesiątych. teksty - koncepcje, (red. Józef Robakowski), wyd. BWA, Sopot 1981.
\ Józef Robakowski, Construction in Progress - 1981 (rozm. przepr. Guy Schraenen) „+ - 0. Revue d'art contemporain” 1982, nr 35, s. 23.
\ Józef Robakowski, Awangarda po rewolucji
(rozm. przepr. Maciej Szybist), Gazeta Festiwalowa, 1981, nr 5, przedruk jako: Festival de Court-Métrage de Cracovie, „+ - 0. Revue d'art contemporain” 1982, nr 35, s. 11 oraz jako: Avant-Garde Film in Poland, Undercut, London 1983, nr 9, s. 37-39.
\ Józef Robakowski, Nieme Kino,
(kat. przeglądu filmowego), wyd. Galeria Kontakt, Antwerpia 1984.
\ Józef Robakowski, Silent Cinema, X-ray, London 1985, nr 2.
\ Józef Robakowski, Pitch-in Culture, Neue Kunst in Europa, München 1985, nr 6, przedruk w: Poolse Avant-garde, 1985, marzec.
\ Józef Robakowski, Hommage a W. Antczak
(folder), STK i Galeria Wymiany, Łódź 1985.
\ Józef Robakowski, S - linia,
wyd. Exchange Gallery, Łódź 1987.
\ Józef Robakowski, P,
wyd. Exchange Gallery, Łódź 1987.
\ Józef Robakowski, Energetische Ecken,
wyd. Exchange Gallery, Köln 1987.
\ Józef Robakowski, Energetische Ecken,
wyd. Exchange Gallery, Berlin Zach. 1987.
\ Józef Robakowski, Fetische,
wyd. Exchange Gallery, Köln 1987.
\ Józef Robakowski, Freie Polnische Kamera
(kat. pokazu video), wyd. Exchange Gallery, Köln 1987.
\ Józef Robakowski, Sztuka to potęga!
(artykuł interwencyjny), Odgłosy, Łódź 1987, nr 26.
\ Józef Robakowski, Manipuluję!,
Obieg, (Akademia Ruchu), Warszawa 1988, nr 6-8.
\ Józef Robakowski, Piegi polskiej sztuki lat osiemdziesiątych,
Uwaga, Koszalin - Łódź 1988, nr 1.
\ Józef Robakowski, Proces kształtowania się polskiej neoawangardy. Fotografia - film (1947-1969), Pismo, Kraków 1988, nr 11/12.
\ Józef Robakowski, Dla mnie sztuka jest synonimem wolności
(rozm. przepr. Tomasz Samosionek), Powiększenie, Kraków 1988, nr 3.
\ Józef Robakowski, Szabad Lengyel Kamera,
MozgóFilm / BBS - Budapest 1988.
\ Józef Robakowski, Wybór pism - teksty własne 1970-88,
Powiększenie, Kraków 1988, nr 3.
\ Józef Robakowski, Free Polish Camera
[w:] European Media Art Festival (kat. przegląduvideo), Osnabrück 1989.
\ Józef Robakowski, Lochy Manhattanu czyli sztuka innych mediów, Kalejdoskop, Łódź 1989, nr 5.
\ Józef Robakowski, Sztuka to potęga! (film - fotografia - video),
kat. wyst. wyd. BWA, Lublin 1989.
\ Józef Robakowski, Mein Fotomasochismus,
wyd. Exchange Gallery, Łódź 1989.
\ Józef Robakowski, Video-Art-Clip,
Kalejdoskop, Łódź 1989, nr 5.
\ Józef Robakowski, Wschodnia - Galeria Życia,
Kalejdoskop, Łódź 1990, nr 5.
\ Józef Robakowski, Wspomnienie Józefa, Bulletin de Vidéographe, Montreal 1989, nr 4 (tyt. i tekst również w j. franc.)
\ Józef Robakowski, Video - sztuka moich myśli
(rozm. przepr. Maciej Świerkocki), Odgłosy, Łódź 1989, nr 3.
\ Józef Robakowski, Być z Robakowskim (rozm. przepr. Danuta Ćwirko-Godycka), Exit, Warszawa 1990, nr 3 (tyt. i tekst również w j. ang.)
\ Józef Robakowski, Czyja telewizja? (artykuł interwencyjny),
Gazeta Wyborcza, Łódź 1990, nr 40.
\ Józef Robakowski, Dekada 1980-1990
(oprac. Andrzej Ciesielski), wyd. Moje Archiwum, Koszalin 1990.
\ Józef Robakowski, Farmazony Krzysztofa Jureckiego,
Obieg, Warszawa 1990, nr 10.
\ Józef Robakowski, Lochy Manhattanu - czyli sztuka innych mediów, Uwaga, Koszalin - Łódź 1990, nr 6.
\ Józef Robakowski, Sztuka odwetu,
Odgłosy, Łódź 1990, nr 1.
\ Józef Robakowski, Sztuka Osobna (wstęp z konieczności), [kat. wystawy Sztuka Osobna], wyd. CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1991/92.
\ Józef Robakowski, Video - Art - Clip, (kat. wystawy Sztuka Osobna), wyd. CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1991/92.
\ Józef Robakowski, Fotografia Astralna - 1973, (kat. wystawy Sztuka Osobna), wyd. CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 1991/92.
\ Józef Robakowski, Magia zwierciadła,
Format, Wrocław 1992, nr 1-2.
\ Józef Robakowski, Teczka XII (druki ulotne 1980-1992),
wyd. M.M.Potocka Productions Ltd. - Warszawa, BWA - Lublin 1992.
\ Józef Robakowski, J. R. L' incorruptible,
(rozm. przepr. Jean-Yvas Barbichon), Nov/ART - 3000, Paris 1992, nr 8.
\ Józef Robakowski, Wywiad z Józefem Robakowskim, artystą
(rozm. przepr. Jolanta Ciesielska, Obieg, Warszawa 1993, nr 5/6.
\ Józef Robakowski, Odszukuję przeciwników
(rozm. przepr. M. Wasilewski), Czas Kultury, Poznań 1993, nr 5.
\ Józef Robakowski, Personal Cinema
(kat. videofest. RETINA), Szigétvar 1993.
\ Józef Robakowski, Wyznanie pseudoawangardzisty,
Kresy, Lublin 1994, nr 3.
\ Józef Robakowski, Rozmowa z T. Samosionkiem,
VIDEO (Zeszyty Art. PWSSP) Poznań 1994, nr 7.
\ Józef Robakowski, Videoportret
(kat. wyst.), Galeria Labirynt BWA, Lublin 1994.
\ Józef Robakowski, Videoprzestrzenie,
(rozm. przepr. Danuta Ćwirko-Godycka), Exit, Warszawa 1994, nr 4.
\ Józef Robakowski, „Mądrale” znad Wisły, (list do redakcji),
Verte, tyg. kult. Gazety Wyborczej, Łódź z dnia 29.08.1995.
\ Józef Robakowski, Teksty Interwencyjne 1970-95,
(red. A. Ciesielski), wyd. BWA, Słupsk 1995.
\ Józef Robakowski, To powinno dać się załatwić (Miastu),
Verte, tyg. kult. Gazety Wyborczej, Łódź 1995, nr 35.
\ Józef Robakowski, Instalacje,
Rocznik Rzeźba Polska t. VII: 1994-95, Centrum Rzeźby Polskiej 1995.
\ Józef Robakowski, Videoself
(kat.videofest. RETINA), Szigétvar 1995.
\ Józef Robakowski, Impulsatory FOTO-ŚWIATA
(kat. wyst.), Galeria FF, Łódź 1996
\ Józef Robakowski, Kąty Energetyczne 1975-96
(kat. wyst.), Galeria Kronika, Bytom 1996.
\ Józef Robakowski, Moje Videomasochizmy
(rozm. przepr. J. Bury), Aestetica - Nova, Paris 1996, nr 6.
\ Józef Robakowski, Łódzki Progresywny Ruch Artystyczny (1969-1997), Żywa Galeria (kat.wyst.), Galeria Zachęta, Warszawa 1997, nr 0.
\ Józef Robakowski, Galeria Wymiany - Exchange Gallery, Żywa Galeria (kat.wyst.), Galeria Zachęta, Warszawa 1997, nr 0.
\ Józef Robakowski, Adam Klimczak, Żywa Galeria - łódzki progresywny ruch artystyczny 1969-1997, Informator Galerii Zachęta, Warszawa 1997, nr 2.
\ Józef Robakowski, Obrazy Aktywne
(kat. wyst. Energia Obrazu, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 1997.
\ Józef Robakowski, Letni stosuneczek (felieton interw.),
Żywa Galeria, Łódź 1997, nr 1.
\ Józef Robakowski, Naturalność w cenie (rozm. przepr. B. Ostojska), Dziennik Łódzki z dn. 31.07.1997.
\ Józef Robakowski, Artykulacje Multimedialne, (cykl artyk.),
Fotografia: realność medium (red. zbiorowa), ASP Poznań 1997/98.
\ Józef Robakowski, Polskie Instalacje,
Żywa Galeria, Łódź 1998 nr 3.
\ Józef Robakowski, „FOTOGRAFIA” fotografia
(wstęp do kat. E. Janickiej), Galeria FF, Łódź 1998.
\ Józef Robakowski, Poszukiwanie Energii (kat. wyst. II Międzynarodowe Spotkania Sztuki), red.J. Bury, BWA Katowice 1998.
\ Józef Robakowski, Energia Obrazu „Seminaria Orońskie”,
red. K. Piotrowski, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko 1998, t. 3.
\ Józef Robakowski, Konserwator Myśli
(rozm. przepr. Maria Morzuch), (kat. wyst. Kolekcja Multimedialna Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego), Muzeum Sztuki, Łódź 1998.
\ Józef Robakowski, Mentalne sprzeniewierzenie (felieton interw.),
Żywa Galeria, Łódź 1999, nr 3.
\ Józef Robakowski, Media (rozm. przepr. J. Kasprzycki),
Arton, Poznań 1999, nr 1.
\ Józef Robakowski, Galeria osób sprzyjających
(rozm. przepr. Maria Morzuch), Żywa Galeria, Łódź 1999, nr 4.
\ Józef Robakowski, Energia Sztuki
(rozm. przepr. M. Rosiak), Exit, Warszawa 1999, nr 3.
\ Józef Robakowski, Sztuka do bólu...
(kat. wyst. Obrazy Pojmane), Biblioteka Żywej Galerii, Państwowa Galeria Sztuki Sopot 1999, nr 1.
\ Józef Robakowski, Gorące Obrazy
(kat. wyst.) Galeria Stara BWA, Lublin 1999.
\ Józef Robakowski, Strategia lisa
(artykuł interwencyjny - komentarz do wystawy „Refleksja konceptualna w sztuce polskiej” CSW Zamek Ujazdowski 1999), Żywa Galeria, Galeria ON, Poznań 1999, nr 4.
\ Józef Robakowski, Autoepitafium,
(rozm. przepr. Maria Morzuch), (kat. wyst. „Negocjatorzy sztuki wobec rzeczywistości”), Centrum Sztuki Współczesnej - Łaźnia, Gdańsk 2000.